برنامه دروس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش ۲۱ مهر

جدول پخش برنامه های درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن 21 مهر 99

مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 21 مهر – برنامه درسی 21 مهر 99 – مدرسه تلویزیونی 21 مهر – جدول پخش برنامه های درسی 20 مهر – جدول پخش برنامه درسی – جدول پخش شبکه آموزش – شبکه آموزش فردا – شبکه اموزش – مدرسه تلویزیونی ایران – برنامه های مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه آموزش – جدول درسی شبکه آموزش – برنامه درسی شبکه چهار 4 – شبکه 7 – پایه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم دبستان – پایه هفتم هشتم و نهم دهم یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه اول و دوم ریاضی فارسی علوم انسانی شیمی زیست فیزیک – برنامه آموزشی شاد فضای مجازی اینترنت رایگان اپلیکیشن شاد – درسهای فردا – کلاسهای تلویزیونی – مدرسه تلویزیونی امروز – پخش زنده شبکه آموزش – سایت شبکه آموزش

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش 21 مهر 99

سایت مسلمان جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 21 مهر شبکه آموزش ۲۱ مهر 99 + جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش دوشنبه 21 مهر 99 و جدول زمانی تدریس دروس کلاس های آموزشی و مجازی شبکه چهار 4 و قرآن را منتشر کرد.

فیلم ها 1 ثانیه پس از پایان پخش زنده شبکه آموزش؛ از همین صفحه قابل دانلود است.

لینک دانلود فیلم هر درس زیر عنوان همان درس قرار دارد

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش سه شنبه 1 مهر 99 - مسلمان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 21 مهر مقطع ابتدایی

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 21 مهر مقطع متوسطه اول

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 21 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه آموزش 21 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه چهار 21 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

برنامه های درسی شبکه قرآن 21 مهر مقطع متوسطه دوم

جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش چهار و قرآن دوشنبه 21 مهر 99

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 21 مهر 99

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی ۱ – رشته گرافیک – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴ – مشترک رشته ها – تمامی پایه ها

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی (برش اولیه دامن) -پایه ۱۰ – شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
حقوق ودستمزد – پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تاریخ هنر ایران – رشته گرافیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول

[ لینک دانلود علوم اول دبستان ]

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

[ لینک دانلود ریاضی دوم دبستان ]

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
بازی و ریاضی پایه سوم

[ لینک دانلود ریاضی سوم دبستان ]

🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
فارسی و نگارش پایه چهارم

[ لینک دانلود فارسی چهارم دبستان ]

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
بازی و ریاضی پایه پنجم

[ لینک دانلود ریاضی پنجم دبستان ]

🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
بازی و ریاضی پایه ششم

[ لینک دانلود ریاضی ششم دبستان ]

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل۲) پایه هفتم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 7 ]

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی- حل نمونه سوال از فصل ۱و۲ پایه هشتم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 8 ]

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی – مجموعه ها و احتمال پایه نهم

[ لینک دانلود ریاضی پایه 9 ]
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- الگو های طراحی اموزش مجازی

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
عربی و زبان قرآنی یک – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

[ لینک دانلود عربی پایه 10 ]

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
عربی و زبان قرآنی ۳ – پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی -ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
فیزیک – سرعت لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
🍀دوشنبه۲۱مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
………………………….
🌷دوشنبه ۲۱مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
……صبح……‌‌‌‌‌‌‌
🌸ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.
…………عصر..‌‌‌‌‌…….
🌺ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.