عربی دوازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

166
عربی دوازدهم ۲۰ فروردین - عربی پایه 12 شبکه چهار - عربی زبان قرآن 20 فروردین 99 - عربی پایه ی 12 شبکه 4 سیما - عربی سایت مسلمان - فیلم آموزشی مدرسه تلویزیونی - پخش زنده فرصت برابر - سایت مسلمان - amoozeshtv
فیلم آموزش درس عربی زبان قرآن 3 شبکه چهار سیما

عربی دوازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

دانلود فیلم آموزش عربی زبان قرآن پایه ۱۲ شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

لینک دانلود

منبع سایت ویدیو