ریاضی و آمار دهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

ریاضی و آمار پایه دهم شبکه 4 – 20 فروردین 99

دانلود فیلم آموزش ریاضی و آمار 1 پایه 10 شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه 99 مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

لینک دانلود

منبع سایت ویدیو