ریاضی و آمار دهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

241
ریاضی و آمار دهم ۲۰ فروردین - ریاضی و آمار پایه 10 شبکه چهار - ریاضی و آمار شبکه 4 - ریاضی و آمار بیستم فروردین 99 - سایت مسلمان - مدرسه تلویزیونی ایران - فرصت برابر - تدریس مجازی دروس تلویزیون - کانال آموزشی دروس مقاطع تحصیلی - amoozeshtv
درس ریاضی و آمار شبکه 4 سیما

ریاضی و آمار پایه دهم شبکه ۴ – ۲۰ فروردین ۹۹

دانلود فیلم آموزش ریاضی و آمار ۱ پایه ۱۰ شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

لینک دانلود

منبع سایت ویدیو