گفتگوی ویژه خبری | دکتر علی اکبر صالحی

703

دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در ساختمان شهید احمدی روشن نیروگاه نطنز برگزار شد شرکت کرد…