گفتگوی ویژه خبری | دکتر علی اکبر صالحی

589

دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در ساختمان شهید احمدی روشن نیروگاه نطنز برگزار شد شرکت کرد…