معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد

388

معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد

دانلود فیلم معتاد کارتن خوابی که حالا غذای نذری می دهد


دانلود فیلم

قرارگاه جهادی امام رضا سلام الله علیه با شناسایی معتادان دست آنها را می گیرد و با ترک دادن آنها؛ و کشف استعدادشان، آنها را به زندگی باز می گرداند.
در این فیلم صحبت های جالبی از کسانی که موفق به ترک اعتیاد شده اند می بینیم و می شنویم.

سایت مسلمان