فیلم کامل برنامه ثریا ۸ اسفند با حضور نادر طالب زاده

برای مشاهده این برنامه روی تصویر زیر کلیک کنید

فیلم کامل برنامه ثریا 8 اسفند - نادر طالب زاده -
دکتر نادرطالب زاده

فیلم کامل برنامه ثریا ۸ اسفند با حضور نادر طالب زاده