دیدار رهبر انقلاب و نخبگان

1578

دیدار رهبر انقلاب و نخبگان در روز ۲۵ مهرماه ۹۷

دانلود فیلم دیدار رهبر انقلاب و نخبگان


دانلود فیلم

در این دیدار ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان و چند تن از دانشجویان و نخبگان صحبت هایی داشتند و رهبر انقلاب نیز به ایراد سخنرانی پرداختند و بیانات ارزشمندی در زمینه راهکارهای پیش رو ایراد فرمودند.

واحد خبر و سیاست سایت مسلمان