توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

763

توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

دانلود فیلم توصیه شیخ حسنعلی نخودکی برای اینکه هیچ رنجی نبینی

حجت الاسالام حیدری کاشانی در حرم امام رضا (سلام الله علیه) سخنرانی داشتند که فیلم آن را در بالا می بینید.

سایت مسلمان