تلاوت سوره حمد جواد فروغی در کودکی – مالزی ۱۹۹۲

3545

جواد فروغی یکی از قاریان خوش صدای ایرانی در دوران خردسالی، تلاوت های زیبایی داشت که یکی از آنها سوره حمد است که در ادامه مشاهده می کنید