تلاوت سوره حمد جواد فروغی در کودکی – مالزی ۱۹۹۲

2665

جواد فروغی یکی از قاریان خوش صدای ایرانی در دوران خردسالی، تلاوت های زیبایی داشت که یکی از آنها سوره حمد است که در ادامه مشاهده می کنید