دوشنبه, تیر ۳۱, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها مرجع تقلید مکارم

برچسب: مرجع تقلید مکارم

احکام واجبات و مبطلات - احکام وضو - شک در وضو - واجبات وضو - مبطلات وضو - مستحبات وضو - کارهای نیازمند وضو - آیت الله مکارم شیرازی - مقلد مکارم - مرجع تقلید مکارم

احکام واجبات و مبطلات وضو – آیت الله مکارم شیرازی

احکام واجبات و مبطلات وضو - آیت الله مکارم شیرازی احکام واجبات و مبطلات وضو - آیت الله مکارم شیرازیشک در وضو (احکام واجبات و...
احکام شرایط وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام شرایط وضو – آیت الله مکارم شیرازی

پاک و مطلق بودن آب مساله 284ـ شرایط وضو دوازده چیز است: شرط اوّل: پاک بودن آب وضو. شرط دوم: این که مطلق باشد، بنابراین...
احکام وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام وضو – آیت الله مکارم شیرازی

تعریف وضوى ترتيبى مساله 256ـ وضو عبارت است از شستن صورت و دستها و مسح جلو سر و روى پاها، به شرحى که در مسائل...
احکام ظرف ها - آیت الله مکارم شیرازی

احکام ظرف ها – آیت الله مکارم شیرازی

ظرفهاى ساخته شده از پوست مردار مساله 246ـ ظرفها و مشکهایى که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده،...
احکام مطهرات - آیت الله مکارم شیرازی

احکام مطهرات – آیت الله مکارم شیرازی

مطهّرات و اقسام آن مساله 168ـ مطهّرات به چیزهایى گفته مى شود که نجس را پاک مى کند و آن 12 چیز است: 1ـ...
احکام نجاسات - آیت الله مکارم شیرازی

احکام نجاسات – آیت الله مکارم شیرازی

احکام نجاسات   راههاى ثابت شدن نجاست  مساله 136ـ نجس بودن چیزى از سه راه ثابت مى شود: اوّل آن که انسان یقین پیدا کند، ولى گمان...
نجاسات و انواع آن - آیت الله مکارم شیرازی

نجاسات و انواع آن – آیت الله مکارم شیرازی

  چيزهاى نجس  مساله 88ـ نجاسات بنابر احتیاط واجب یازده چیز است: 1ـ بول 2ـ مدفوع 3ـ منى 4ـ مردار 5ـ خون 6ـ سگ 7ـ خوک...
احکام تخلی - آیت الله مکارم شیرازی

احکام تخلی – آیت الله مکارم شیرازی

وجوب پوشانیدن عورت  مساله 63ـ واجب است انسان عورت خود را از دیگران بپوشاند، چه در موقع تخلّى و چه در مواقع دیگر، خواه بیننده...
احکام آب ها - آیت الله مکارم شیرازی

احکام آب ها آیت الله مکارم شیرازی

تطهیر با آب مضاف  مساله 53ـ آب مضاف که در اوّل این بحث معنى آن گفته شد مانند گلاب و آب میوه، چیز نجس را...
انواع آب ها - رساله آیت الله مکارم شیرازی

انواع آب ها – رساله آیت الله مکارم شیرازی

آبها – آب مطلق و مضاف  مساله 21ـ آب یا «مطلق» است یا «مضاف». آب مضاف آبى است که به تنهایى به آن آب گفته...