Browsing Tag

سمت خدا

کلیپ آموزنده و تأثیرگذار | داستان و حکایت شنیدنی

کلیپ آموزنده و تأثیرگذار مناسب تمامی افرادکلیپ آموزنده | داستان های اخلاقی | توبه گناهکاران معروفآدمی در این دنیای وانفسا؛ درمانده و رنجور؛ و ناامید از خلق به پوچی می رسد، این حالت جز برای کسانی که در مسیر بندگی خدا قرار دارند،…

حجت الاسلام فرحزاد – سفیه کیست؟

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – معنای حقیقی یاد خدا چیست؟

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – همنشینی خدا با کسی که به یاد او باشد

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – جرج جرداق مسیحی و نهج البلاغه

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – فرق ذکر خدا با یاد خدا در چیست؟

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – عکس العمل جالب وزیر اوقاف مصر پس از شنیدن مناجات شیعیان

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – دعا چیست؟

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح خارج…

حجت الاسلام فرحزاد – قدرت بندگان صالح خدا

حجت الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح…

حجت‌ الاسلام فرحزاد – چه چیزهایی در بهشت وجود ندارد؟

حجت‌ الاسلام فرحزادبرای دانلود اینجا کلیک کنیدحجت‌ الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۳۵ در استان سمنان دیده به جهان گشود. حجت‌ الاسلام فرحزاد در سال ۱۳۴۸ به دلیل علاقه وافری که به علوم حوزوی داشت وارد حوزه گردید. او در حوزه علمیه، سطح…