" />
شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
خانه برچسب ها سایت سؤال شرعی

برچسب: سایت سؤال شرعی

آیت الله نوری همدانی - احکام مطهرات - آب - زمین - استحاله - انتقال - آفتاب - اسلام - تبعیت - غائب شدن مسلمان - برطرف شدن عین نجاست - استبراء حیوان نجاست خوار

آیت الله نوری همدانی – احکام مطهرات

آیت الله نوری همدانی مطهرات مسأله 148 - ده چيز نجاست را پاک می کند و آنها را مطهرات گويند: اول آب، دوم زمين، سوم آفتاب،...
آیت الله نوری همدانی - احکام نجاسات - بول - غائط - خون - مردار - کافر - شراب - قفاع - سگ - خوک - عرق شتر نجاست خوار - منی

آیت الله نوری همدانی – احکام نجاسات

آیت الله نوری همدانی نجاسات مسأله 83 - نجاسات يازده چيز است: اول بول، دوم غائط، سوم منی، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ...
آیت الله نوری همدانی - احکام طهارت - آب مضاف - آب مطلق - آب جاری - آب باران - آب چاه - آب کر - آب قلیل - احکام آبها - آب ها - حکم آبها

آیت الله نوری همدانی – احکام طهارت

آیت الله نوری همدانی آب مطلق و مضاف مسأله 15 - آب يا مطلق است يا مضاف؛ آب مضاف آبی است که آن را از چيزی...
آیت الله نوری همدانی - احکام تقلید - مرجع اعلم - مرجع زنده - احتیاط واجب - احتیاط مستحب - رساله عملیه - مقلد - بقا بر مرجع میت

آیت الله نوری همدانی – احکام تقلید

آیت الله نوری همدانی - احکام تقلید راه های استخراج مسائل فقهی مسأله 1 - مسلمانان بايد به اصول دين ايمان و يقين داشته باشد و...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام مطهرات

آیت الله سیستانی – احکام مطهرات

احکام مطهّرات رساله آیت الله سیستانی مسأله ۱۴۲ ـ دوازده چیز نجاست را پاک می‏ کند، و آنها را مطهّرات گویند: اوّل: آب، دوّم: زمین،...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام نجاسات

آیت الله سیستانی – احکام نجاسات

احکام نجاسات رساله آیت الله سیستانی مسأله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام است، و اگر...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - انواع نجاسات

آیت الله سیستانی – انواع نجاسات

انواع نجاسات در رساله آیت الله سیستانی مسأله ۸۰ ـ نجاسات ده چیز است: اوّل و دوم: بول و غائط. سوّم: منی. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام تخلی

آیت الله سیستانی – احکام تخلی

احکام تخلّی رساله آیت الله سیستانی مسأله ۵۳ ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلّف‌اند، اگر...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام آب ها - آب جاری - آب قلیل - آب کر - آب مضاف - آب مطلق - آب چاه - آب باران

آیت الله سیستانی – احکام آب ها

احکام آب‌ها رساله آیت الله سیستانی مسأله ۴۴ ـ آب مضاف که معنی آن در مسأله (۱۳) گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، و...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام مطهرات - آب جاری - آب قلیل - آب کر - آب مضاف - آب مطلق - آب چاه - آب باران

آیت الله سیستانی – احکام طهارت

احکام طهارت رساله آیت الله سیستانی آب مطلق و مضاف مسأله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را...