" />
شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
خانه برچسب ها سؤال شرعی

برچسب: سؤال شرعی

آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام مطهرات

آیت الله سیستانی – احکام مطهرات

احکام مطهّرات رساله آیت الله سیستانی مسأله ۱۴۲ ـ دوازده چیز نجاست را پاک می‏ کند، و آنها را مطهّرات گویند: اوّل: آب، دوّم: زمین،...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام نجاسات

آیت الله سیستانی – احکام نجاسات

احکام نجاسات رساله آیت الله سیستانی مسأله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام است، و اگر...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - انواع نجاسات

آیت الله سیستانی – انواع نجاسات

انواع نجاسات در رساله آیت الله سیستانی مسأله ۸۰ ـ نجاسات ده چیز است: اوّل و دوم: بول و غائط. سوّم: منی. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام تخلی

آیت الله سیستانی – احکام تخلی

احکام تخلّی رساله آیت الله سیستانی مسأله ۵۳ ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلّف‌اند، اگر...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام آب ها - آب جاری - آب قلیل - آب کر - آب مضاف - آب مطلق - آب چاه - آب باران

آیت الله سیستانی – احکام آب ها

احکام آب‌ها رساله آیت الله سیستانی مسأله ۴۴ ـ آب مضاف که معنی آن در مسأله (۱۳) گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، و...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام مطهرات - آب جاری - آب قلیل - آب کر - آب مضاف - آب مطلق - آب چاه - آب باران

آیت الله سیستانی – احکام طهارت

احکام طهارت رساله آیت الله سیستانی آب مطلق و مضاف مسأله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را...
آیت الله سیستانی - احکام شرعی - رساله - آیت الله سید علی سیستانی - احکام تقلید

آیت الله سیستانی – احکام تقلید

احکام تقلید رساله آیت الله سیستانی مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین...
احکام شرایط وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام شرایط وضو – آیت الله مکارم شیرازی

پاک و مطلق بودن آب مساله 284ـ شرایط وضو دوازده چیز است: شرط اوّل: پاک بودن آب وضو. شرط دوم: این که مطلق باشد، بنابراین...
احکام وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام وضو – آیت الله مکارم شیرازی

تعریف وضوى ترتيبى مساله 256ـ وضو عبارت است از شستن صورت و دستها و مسح جلو سر و روى پاها، به شرحى که در مسائل...
احکام ظرف ها - آیت الله مکارم شیرازی

احکام ظرف ها – آیت الله مکارم شیرازی

ظرفهاى ساخته شده از پوست مردار مساله 246ـ ظرفها و مشکهایى که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده،...