پنج شنبه, خرداد ۱۵, ۱۳۹۹
خانه برچسب ها رساله آقا

برچسب: رساله آقا

آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام غسل - کیفیت غسل - آداب غسل - غسل جنابت - شخص جنب

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۱۱

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: احکام غسل جنابت‏ اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای س 167: آیا شخص جنب می‏تواند در صورت تنگی وقت...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام غسل - کیفیت غسل - آداب غسل - غسل جنابت - غسل با آرایش

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۱۰

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: آداب و شرایط غسل استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام غسل - کیفیت غسل - چندین غسل همزمان

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۹

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت: کیفیت غسل استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س: آيا مى‌شود وسط غسل آن را رها كرد و بعد...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام وضو - مسائل متفرقه وضو - مس نام های خدا - مس اسماء الهی - مس آیات قرآن - مس اسامی اهل بیت - مس بدون وضو

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۸

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: مسائل متفرقه وضو استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س: اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، براى وضو و غسلش...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام وضو - مبطلات وضو - باطل شدن وضو - بطلان وضو - خروج باد معده

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۷

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: مبطلات وضو استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س: به دليل بيمارى و طبق دستورى كه شما به من...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام وضو - غسل جنابت - وقت نماز

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۶

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: احکام وضو اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای س 100: به نیت طهارت برای نماز مغرب وضو گرفتم، آیا...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - کیفیت وضو - مسح پا - وضو با لاک - رساندن آب به زیر ناخن

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۵

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: کیفیت وضو استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س. مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - شرایط وضو - کاشت ناخن - مسح موی مصنوعی - وضوی جبیره ای - غسل جبیره

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۴

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: شرایط وضو استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س: بعد از کار دستم را تميز کرده و در آن...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - احکام تخلی - ادرار - بول - غائط

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۳

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: احکام تخلی‏ اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای س 89: عشایر به‌خصوص در ایام کوچ کردن، آب کافی برای...
آیت الله خامنه ای - احکام شرعی - حکم فقهی - اجوبه الاستفتائات - احکام طهارت - احکام تطهیر - کاشت ناخن - دندان پر کردن

آیت الله خامنه ای – احکام طهارت ۲

آیت الله خامنه ای - احکام طهارت: احکام تطهیر استفتائات جدید آیت الله خامنه ای س. اگر کسی کاشت ناخن انجام داده و به جهت عسر...