دوشنبه, خرداد ۱۲, ۱۳۹۹
خانه برچسب ها حکم نجاسات

برچسب: حکم نجاسات

آیت الله نوری همدانی - احکام نجاسات - بول - غائط - خون - مردار - کافر - شراب - قفاع - سگ - خوک - عرق شتر نجاست خوار - منی

آیت الله نوری همدانی – احکام نجاسات

آیت الله نوری همدانی نجاسات مسأله 83 - نجاسات يازده چيز است: اول بول، دوم غائط، سوم منی، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ...
نجاسات و انواع آن - آیت الله مکارم شیرازی

نجاسات و انواع آن – آیت الله مکارم شیرازی

  چيزهاى نجس  مساله 88ـ نجاسات بنابر احتیاط واجب یازده چیز است: 1ـ بول 2ـ مدفوع 3ـ منى 4ـ مردار 5ـ خون 6ـ سگ 7ـ خوک...