" />
شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
خانه برچسب ها آیت الله مکارم شیرازی

برچسب: آیت الله مکارم شیرازی

احکام شرایط وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام شرایط وضو – آیت الله مکارم شیرازی

پاک و مطلق بودن آب مساله 284ـ شرایط وضو دوازده چیز است: شرط اوّل: پاک بودن آب وضو. شرط دوم: این که مطلق باشد، بنابراین...
احکام وضو - آیت الله مکارم شیرازی

احکام وضو – آیت الله مکارم شیرازی

تعریف وضوى ترتيبى مساله 256ـ وضو عبارت است از شستن صورت و دستها و مسح جلو سر و روى پاها، به شرحى که در مسائل...
احکام ظرف ها - آیت الله مکارم شیرازی

احکام ظرف ها – آیت الله مکارم شیرازی

ظرفهاى ساخته شده از پوست مردار مساله 246ـ ظرفها و مشکهایى که از پوست مردار یا حیوان نجس العین مثل سگ و خوک درست شده،...
احکام مطهرات - آیت الله مکارم شیرازی

احکام مطهرات – آیت الله مکارم شیرازی

مطهّرات و اقسام آن مساله 168ـ مطهّرات به چیزهایى گفته مى شود که نجس را پاک مى کند و آن 12 چیز است: 1ـ...
احکام نجاسات - آیت الله مکارم شیرازی

احکام نجاسات – آیت الله مکارم شیرازی

احکام نجاسات   راههاى ثابت شدن نجاست  مساله 136ـ نجس بودن چیزى از سه راه ثابت مى شود: اوّل آن که انسان یقین پیدا کند، ولى گمان...
نجاسات و انواع آن - آیت الله مکارم شیرازی

نجاسات و انواع آن – آیت الله مکارم شیرازی

  چيزهاى نجس  مساله 88ـ نجاسات بنابر احتیاط واجب یازده چیز است: 1ـ بول 2ـ مدفوع 3ـ منى 4ـ مردار 5ـ خون 6ـ سگ 7ـ خوک...
احکام تخلی - آیت الله مکارم شیرازی

احکام تخلی – آیت الله مکارم شیرازی

وجوب پوشانیدن عورت  مساله 63ـ واجب است انسان عورت خود را از دیگران بپوشاند، چه در موقع تخلّى و چه در مواقع دیگر، خواه بیننده...
احکام آب ها - آیت الله مکارم شیرازی

احکام آب ها آیت الله مکارم شیرازی

تطهیر با آب مضاف  مساله 53ـ آب مضاف که در اوّل این بحث معنى آن گفته شد مانند گلاب و آب میوه، چیز نجس را...
انواع آب ها - رساله آیت الله مکارم شیرازی

انواع آب ها – رساله آیت الله مکارم شیرازی

آبها – آب مطلق و مضاف  مساله 21ـ آب یا «مطلق» است یا «مضاف». آب مضاف آبى است که به تنهایى به آن آب گفته...
احکام تقلید آیت الله مکارم شیرازی

احکام تقلید آیت الله مکارم شیرازی

  تقلید مجاز و غیر مجاز (1) معنی عمل به احتیاط  مساله 1ـ هیچ مسلمانى نمى تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را...