نماز شب های ماه رمضان – نمازهای ۳۰ شب ماه مبارک رمضان

نماز شب های ماه رمضان به تفکیک سی شب

نماز شب اول

چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید

نماز شب دوم
چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه إنا أنزلناه
نماز شب سوم
ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید
نماز شب چهارم
هشت رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه إنا أنزلناه
نماز شب پنجم
دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
نماز شب ششم
چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ
نماز شب هفتم
چهار رکعت در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه إنا أنزلناه
نماز شب هشتم
دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ
نماز شب نهم
شش رکعت میان نماز شام و خفتن در هر رکعت حمد و هفت مرتبه آیه الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
نماز شب دهم
بیست رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه توحید
نماز شب یازدهم
دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ
نماز شب دوازدهم
هشت رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
نماز شب سیزدهم
چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید
نماز شب چهاردهم
شش رکعت در هر رکعت حمد و سى مرتبه إِذَا زُلْزِلَتْ
نماز شب پانزدهم
چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه توحید و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید
نماز شب شانزدهم
دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ
نماز شب هفدهم
دو رکعت در رکعت اول حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه
لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
نماز شب هجدهم
چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ
نماز شب نوزدهم
پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه إِذَا زُلْزِلَتْ و گویا مراد آن باشد که در هر رکعت یک مرتبه بخواند زیرا که مشکل است در یک شب دو هزار و پانصد مرتبه إِذَا زُلْزِلَتْ خواندن
نماز شب بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم و بیست و سوم و بیست و چهارم
در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسر شود
نماز شب بیست و پنجم
هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید
نماز شب بیست و ششم
هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید
نماز شب بیست و هفتم
چهار رکعت در هر رکعت حمد و تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ و اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید
نماز شب بیست و هشتم
شش رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه آیه الکرسی و صد مرتبه توحید و صد مرتبه کوثر و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد

فقیر گوید نماز شب بیست و هشتم موافق آنچه من یافتم به این کیفیت است شش رکعت نماز کند به فاتحه الکتاب و ده مرتبه آیه الکرسی و ده مرتبه کوثر و ده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر صلى الله علیه و آله
نماز شب بیست و نهم
دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید
نماز شب سی ‏ام
دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد و این نمازها چنانچه مذکور شد هر دو رکعت به یک سلام است

منبع نماز شب های ماه رمضان (1) سایت مسلمان