ترتیل قرآن منشاوی – دانلود جزء به جزء با کیفیت خوب و حجم کم

ترتیل قرآن منشاوی را با کیفیت خوب و حجم کم برای دانلود مخاطبان عزیز قرار داده ایم که بصورت جزءخوانی بوده و می توانید از شنیدن صدای قرآن با صوت این قاری بین المللی و استاد فقید مصری لذت ببرید. (برای دانلود به تفکیک سوره اینجا کلیک کنید)

استاد محمد صدیق منشاوی صدایی محزون دارد و ترتیل وی بیشتر مناسب کسانی ست که می خواهند از شنیدن صوت قرآن همراه با تدبر بهره مند شوند.

ترتیل کامل قرآن کریم با صدای استاد محمدصدیق منشاوی در 30 قطعه با قابلیت دانلود آسان با لینک مستقیم و پرسرعت

ترتیل جزء اول قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 1)

 

ترتیل جزء دوم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 2)

 

ترتیل جزء سوم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 3)

 

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 4)

 

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 5)

 

ترتیل جزء ششم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 6)

 

ترتیل جزء هفتم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 7)

 

ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 8)

 

ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 9)

 

ترتیل جزء دهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 10)

 

ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 11)

 

ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 12)

 

ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 13)

 

ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 14)

 

ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 15)

 

ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 16)

 

ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 17)

 

ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 18)

 

ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 19)

 

ترتیل جزء بیستم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 20)

 

ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 21)

 

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 22)

 

ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 23)

 

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 24)

 

ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 25)

 

ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 26)

 

ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 27)

 

ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 28)

 

ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 29)

 

ترتیل جزء سی ام قرآن کریم با صدای استاد منشاوی (دانلود جزء 30)

منبع صوت(1) shdj lsglhk