جدول پخش برنامه درسی ۹ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 9 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه نهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه 9 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه 9 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه نهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه 9 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه نهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه  8 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا جمعه 9 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه 9 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت 9:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه ٩
♦️⏰ ساعت 9:٢۵ تا 9:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨
♦️⏰ ساعت 9:۴۵ تا 10:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه٧
♦️⏰ ساعت 10:٠۵ تا 10:٢۵ درس ریاضی پایه 9

⬅️ برنامه درسی جمعه 9 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی ‌ پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 9 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه 3 رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس درس عربی زبان قرآن 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 9 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس کاشت گیاهان زراعی پایه 11 مبحث تک دانه ای رشته امور زراعی شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس صنایع چوب و مبلمان پایه 11 مبحث پتینه روی روی چوب شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس استاندارد طراحی عمومی مبحث طراحی منظره با ذغال پایه 10 رشته چهره سازی شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس استاندارد کاربر دایرکتور پایه 12 رشته تولید محتوا شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه 12 رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 9 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 9 خرداد سایت ویدیو