جدول پخش برنامه درسی ۸ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 8 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنجشنبه 8 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنجشنبه 8 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم پنجشنبه هشتم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای پنجشنبه 8 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش چهارشنبه هشتم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه  8 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه  8 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 8 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری ‌ پایه ٩
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه٧
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه٨

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 8 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش ‌ پایه اول
🎲 ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
🎲 ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 8 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس شیمی٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 8 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس نقشه برداری -پایه١٢-مبحث نرم افزار civil3D -رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس طراحی و دوخت -پایه١٠و١١و١٢- مبحث یقه حلزونی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ورق طلا روی چوب ،پایه١١و١٢رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تفکر و سواد رسانه ای -پایه١١ -مشترک تمام زمینه ها .

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ دانش فنی تخصصی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٣- پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 8 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 8 خرداد سایت ویدیو