جدول پخش برنامه درسی ۷ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 7 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی چهارشنبه 7 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول چهارشنبه 7 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم چهارشنبه هفتم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای چهارشنبه 7 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش چهارشنبه هفتم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما چهارشنبه 7 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه  6 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه 7 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی ‌ پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه 7 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی ‌ پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی ‌ پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 7 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖  ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖  ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 7 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢-آزمون های ورزشی-رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس ریاضی٢ -پایه١١-نمودار جعبه ای – مشترک کلیه زشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی -پایه١٢- محاسبه حجم و وزن -رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- حسابداری اموال و انبار -رشته حسابدداری مالی -شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس سخت افزار و شبکه -پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایان – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد گرافیک رایانه -خط در گرافیک – پایه١٠و١١ – رشته گرافیک رایانه -شاخه کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی ٣- پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 6 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 6 خرداد سایت ویدیو