برنامه درسی ۴ خرداد شبکه چهار سیما اعلام شد

برنامه درسی 4 خرداد مقطع متوسطه دوم شبکه چهار سیما رشته های انسانی، فنی حرفه ای و کاردانش به شرح زیر است:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

🎲 ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر Flash -پایه ١٢ -مبحث دکمه ها رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

🎲 ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس پرورش و تولید حبوبات پایه ١٠- مبحث برداشت – رشته امور زارعی -شاخه فنی حرفه ای .

🎲 ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١۵ درس رنگ کاری روی چوب پایه ١١و ١٢- رشته صنایع چوب و‌مبلمان -شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

🎲 ساعت ٨:١۵ تا ٨:۴٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -رشته تربیت بدنی -پایه ١٢- شاخه فنی حرفه ای .

🎲 ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه -پایه ١٢-رشته نرم افزار و رایانه -شاخه فنی حرفه ای .

🎲 ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد طراحی معماری داخلی -پایه ١٢- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی٣- پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی

🎲 ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ ٣ -پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی پایه ١٢- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

برنامه درسی 4 خرداد 99 منبع سایت ویدیو