جدول پخش برنامه درسی ۳۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 30 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه سی ام فروردین ماه 1399

برای دانلود فیلم درسهای 30 فروردین اینجا کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا شنبه 30 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کاروفناوری پایه 7 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١۰ رشته علوم تجربی.
ساعت ١۵ درس فارسی١ پایه ۱٠ تمام رشته ها .
ساعت ۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.
ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.
ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه ١٢ تمام رشته ها .
ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها
ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۳۰ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا ٩ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی – درس خواص هندسی سطوح – پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۵٠ : ١٠ تا ۱١:١٠ رنگ کاری چوب و مبلمان – پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش.

ساعت ١٠: ١١ تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان -درس رنسانس -پایه ۱۲ رشته گرافیک – شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه ای – درس مشترک پایه ۱۰ رشته های زمینه صنعت – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش.

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 30 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 30 فروردین سایت ویدیو