جدول پخش برنامه درسی ۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 2 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

برنامه درسی امروز شبکه آموزش (کلیک کنید)

برنامه درسی امروز شبکه چهار (کلیک کنید)

برای دانلود فیلمهای درسی امروز اینجا کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 2 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩ متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه 7 متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه 7 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و‌نگارش پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزک متوسطه دوم
ساعت ۱۶ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ٢٢ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ اسلام١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه ۱١-بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

۵۵: ١٠ تا١١:٢٠ درس آب، خاک و گیاه -پایه١٠ – کشت و نگهداری گیاهان -رشته های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه ای

٢٠: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین – پایه١١ – از ایده تا محصول – درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه١٠- ارتباط کسب و کار -رشته های زمینه خدمات- شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 31 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 2 اردیبهشت سایت ویدیو