جدول پخش برنامه درسی ۲ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 2 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه دوم خرداد ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا جمعه 2 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه 2 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی جمعه 2 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 2 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 2 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسایل مربوط به سطح و حجم – پایه١٠- رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای – پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ رنگ های پوششی-پایه ١٢ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای و پایه١١ رشته تزییات داخلی چوبی کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠برنامه نویس تراشCNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ – پایه١١- رشته ادبیات و ‌علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢ پایه ١٢ – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 2 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 2 خرداد سایت ویدیو