جدول پخش برنامه درسی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 29 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399

فوری | برنامه درسی 30 اردیبهشت 99 منتشر شد (کلیک کنید)

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه ۲۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم دوشنبه ۲۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای دوشنبه ۲۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما دوشنبه ۲۹ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 29 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی دوشنبه 29 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

♦️⏰ از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول

♦️⏰ از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه 8 متوسطه اول

♦️⏰ از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی دوشنبه 29 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی

🎲 از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

🎲 از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی

🎲 از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم ابتدایی

🎲 از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی

🎲 از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 29 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

🕖 از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ درس حسابان ١ پایه ١١رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها متوسطه دوم پایه یازدهم

🕖 از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم پایه دهم

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 29 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقاشی چهره -پایه ١١-نقاشی با پاستل -رشته چهره سازی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس کاشت گیاهان زراعی -پایه ١١-دیم کاری-رشته امور زراعی – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد افترافکت -پایه ١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش پایه دوازدهم

♦️⏰ از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC -پایه ١٢-رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه ١١- رشته حسابداری مالی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ ترسیم فنی -پایه ١٠- رشته معماری نقشه کشی -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ -رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 29 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 29 اردیبهشت سایت ویدیو