جدول پخش برنامه درسی ۲۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 28 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1399

فوری ← برنامه درسی فردا دوشنبه 29 اردیبهشت منتشر شد →

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه 28 اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه 28  اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه 28 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای یکشنبه 28 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما یکشنبه 28 اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 28 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 28 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی پایه 9 نهم متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 8 متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس فرهنگ و هنر پایه 9 نهم متوسطه اول

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 28 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 28 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فارسی٢ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 28 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی سیاه وسفید فضا – پایه ۱۰ – رشته عکاسی دیجیتال – پایه ۱۰- شاخه کاردانش . پایه دهم

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس نرم افزار نقشه برداری – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای پایه دوازدهم

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس فضاها و اماکن ورزشی – رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی – پایه ۱۰ – درس مشترک – شاخه های فنی حرقه ای و کاردانش .

♦️⏰ ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی – رشته حسابداری – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها – پودمان ۵ بدنسازی مدرن – پایه ۱۲- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ -پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی زبان قرآن ١پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 28 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 28 اردیبهشت سایت ویدیو