جدول پخش برنامه درسی ۲۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 27 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا شنبه 27 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 27 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ساعت 8:٠۵ تا 8:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت 8:٢۵ تا 8:۴۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت 8:۴۵ تا 9:٠۵ درس عربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت 9:٠۵ تا 9:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی شنبه 27 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 27 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
🕖ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 27 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش

ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقشه کشی معماری- پایه١١و ١٢-رشته نقشه کشی ساختمان- شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵- پایه١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- بدهی ها و تعهدات -رشته حسابداری مالی – شاخه کاردانش

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠درس تاریخ و هنرجهان پایه ١٢- رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس شناخت مواد و مصالح -پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای –

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس تاریخ هنر جهان -پایه١٢-رشته گرافیک – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 27 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی شنبه 27 اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول شنبه 27 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم شنبه 27 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای شنبه 27 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه بیست و هفتم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما شنبه 27 اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 27 اردیبهشت سایت ویدیو