جدول پخش برنامه درسی ۲۶ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 26 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و ششم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا جمعه 26 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه 26 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس نگارش پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی جمعه 26 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 26 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ١ پایه١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 26 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر افترافکت – پایه١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس مبانی هنرهای تجسمی -پایه١٠- هماهنگی رنگ ها -رشته گرافیک -شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ مناظر و مرایا -پایه١٠ – سایه و‌انعکاس – رشته گرافیک – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:۴٠درس بهای تمام شده و مالیاتی – پایه١٢ – رشته حسابداری – شاخه فنی حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس دانش فنی پایه پودمان ۵- پایه١٢- رشته ساختمان – شاخه فنی حرفه ای

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه پودمان ۵-پایه١٠ -رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٣ -پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 26 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه 26 اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه 26 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه 26 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه 26 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه بیست و ششم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما جمعه 26 اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 26 اردیبهشت سایت ویدیو