جدول پخش برنامه درسی ۲۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 26 فروردین ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۹۹

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 26 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

مشاهده و دانلود فیلم های آموزشی دروس امروز (کلیک کنید)

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ازساعت ۷:۴۵  تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع متوسطه )

ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس فارسی پایه ٩ متوسطه اول.
ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس عربی پایه۸ متوسطه اول.
ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس ریاضی پایه 7 متوسطه اول
ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس مطالعات اجتماعی پایه 9 متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی ونگارش پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام ها وهدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۶ فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس نگارش ۱ پایه ١۰ تمامی رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ١۵ درس ریاضی ۱ پایه ۱۰رشته ریاضی و تجربی متوسطه دوم.
ساعت ۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲ پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ۱۶ درس ریاضی ۲ پایه۱۱رشته تجربی متوسطه دوم
ساعت ۱۶:٣٠ درس دین وزندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی متوسطه دوم .
ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١۱تمام رشته ها متوسطه دوم.
ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس هندسه ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم.
ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس فیزیک ۳ پایه ١٢ رشته تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۲۶ فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس اصول عقاید ۱ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳ پایه ۱۲رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید – پایه ۱۱ – مبحث کیفیت- شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس استانداردبرنامه ریزی امورهنری درخانواده – پایه ۱۱ – رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده-شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استانداردطراحی چهره – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش.

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 26 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 26 فروردین سایت ویدیو