جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 25 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا پنج شنبه 25 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 25 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه 9 نهم متوسطه اول
………………………………….

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 25 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 25 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشته ها
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 25 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه ١٢ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵درس نقاشی چهره -پایه١١-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه١٠ -مبحث فضا -شاخه کاردانش

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه١٢- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ -پایه١١- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ١٠ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس منطق -پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 24 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنجشنبه 25 اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنج شنبه 25 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم پنجشنبه 25 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای پنجشنبه 25 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه 25 اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 25 اردیبهشت سایت ویدیو