جدول پخش برنامه درسی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 23 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 1399

فوری: برنامه درسی فردا 24 اردیبهشت منتشر شد (کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 23 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی سه شنبه 23 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس نگارش پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی سه شنبه 23 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه 23 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (پایه یازدهم)
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دهم)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم (پایه دهم)
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دهم)
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دوازدهم)

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 23 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢٠ استاندارد نقاشی چهره ،سبک های نقاشی -پایه ١١-رشته چهره سازی – شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢٠  تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر ایلوستریتور ،توانایی کار با جلوه های گرافیکی – پایه ١١-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١٠ و ١١ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای .

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس نقشه برداری ،پودمان ۵- پایه ١٢ – رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس مبانی طراحی معماری-پایه ١٢- رشته معماری و نقشه کشی – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ -پایه ١١- رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 23 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی سه شنبه 23 اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه 23 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم سه شنبه 23 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای سه شنبه 23 اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما سه شنبه 23 اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

منبع جدول پخش برنامه درسی 23 اردیبهشت سایت ویدیو