جدول پخش برنامه درسی ۲۲ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 22 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و دوم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنجشنبه 22 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنجشنبه 22 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم پنجشنبه بیست و دوم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای پنجشنبه 22 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش پنجشنبه بیست و دوم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه 22 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 22 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 22 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس عربی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس فرهنگ و هنر پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 22 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس فلسفه٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 22 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های فنی حرفه ای و کاردانش:

🎲 ساعت ۸ تا ۸:۲۵ استاندارد کاربر فلش – پایه۱۲ – رشته تولید محتوای الکترونیکی – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ استاندارد نقشه کشی معماری – پایه۱۲ رشته نقشه کشی ساختمان – پایه ۱۱ رشته معماری داخلی – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ استاندارد نقشه کشی معماری – ادامه مبحث – پایه۱۲ رشته نقشه کشی ساختمان – پایه ۱۱ رشته معماری داخلی – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ برنامه نویسی تراش CNC – پایه۱۲ – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 22 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 22 خرداد سایت ویدیو