جدول پخش برنامه درسی ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 21 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1399

فوری← برنامه درسی فردا 22 اردیبهشت منتشر شد (کلیک کنید)

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول یکشنبه ۲۱ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم یکشنبه ۲۱ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای یکشنبه ۲۱ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما یکشنبه ۲۱ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 21 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 21 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٩ نهم متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ هشتم متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس نگارش پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی یکشنبه 21 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 21 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دوازدهم)
ساعت ١۵ درس حسابان 2  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم (پایه دوازدهم)
ساعت ۱۵:٣٠ درس فارسی 3  پایه 12 تمام رشته ها متوسطه دوم (پایه دوازدهم)
ساعت ۱۶ درس عربی زبان قرآن 1 پایه ۱٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دهم)
ساعت ۱۶:٣٠ درس شیمی 3 پایه 12 رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم (پایه دوازدهم)
ساعت ١٧ درس فارسی 1 پایه 10 تمام رشته ها متوسطه دوم . (پایه دهم)

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 21 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ۷ تا ۷:۲۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی پایه در رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش
ساعت ۷:۲۵ تا ۷:۵۰ استاندارد حسابداری صنعتی سیستم هزینه یابی مرحله ای پایه دوازدهم رشته حسابداری معماری شاخه کاردانش
ساعت ۷:۵۰ تا ۸:۰۰ و ۱۰ درس دانش فنی تخصصی زبان تخصصی. پایه ۱۲ رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۸:۱۰ تا ۸:۳۵ درس دانش فنی تخصصی کودکان ۵ پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه‌ای
ساعت ۸:۳۵ تا ۹:۰۰ عملیات تکمیلی اصلاحیه ورزش ها پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه پودمان ۵ پایه ۱۰ رشته ماشین ابزار شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی معنی
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ عربی زبان قران ۱ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 11 تا 11:30 درس سطح جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 21 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 21 اردیبهشت سایت ویدیو