جدول پخش برنامه درسی ۲۱ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 21 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و یکم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی چهارشنبه 21 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول چهارشنبه 21 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم چهارشنبه بیست و یکم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای چهارشنبه 21 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش چهارشنبه بیست و یکم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما چهارشنبه 21 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 21 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه 21 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس عربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲 ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲 ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس عربی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 21 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس فارسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس فارسی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک وعلوم تجربی (حل سوالات امتحان نهایی خردادماه ۹۹) متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قران ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه 21 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

🎲 ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد الگو ساز و برشکار – پایه ۱۰و۱۱و۱۲ – مبحث یقه ایستاده – رشته پوشاک – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس نصب و راه اندازی سخت افزار و شبکه – پایه۱۲ – رشته نرم افزار و رایانه – شاخه فنی و حرفه ای .

🎲 ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد قنادی و شیرینی پزی – پایه ۱۰ – آموزش پخت کیک – رشته مدیریت خانواده -شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ استاندارد طراحی طلا و جواهر با رایانه – پایه۱۱ – مبحث نرم افزار متریکس- رشته طراحی طلا و جواهر – شاخه کاردانش

🎲 ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲- مبحث پودمان سوم – رشته تاسیسات- شاخه فنی حرفه ای .

🎲 ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – مبحث پاورمیل- رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 21 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 21 خرداد سایت ویدیو