جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 20 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه 1399

فوری

برنامه درسی 21 اردیبهشت منتشر شد (اینجا کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا شنبه 20 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شنبه 20 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه 9 نهم متوسطه اول

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عریی پایه 7 هفتم متوسطه اول

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی شنبه 20 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه 20 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 20 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس مناظر و مرایا – پایه ۱۰ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته طراحی دوخت – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس نقشه برداری – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس تاریخ هنر جهان – پایه ۱۲ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 20 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 20 اردیبهشت سایت ویدیو