برنامه درسی ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه آموزش + جدول پخش

برنامه درسی 20 فروردین 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه 1399

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برای دانلود فیلمهای آموزشی برنامه درسی 20 فروردین 99 اینجا کلیک کنید

برنامه درسی شبکه آموزش 20 فروردین در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه 7 سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 20 فروردین شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 20 فروردین ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸ .

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 20 فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی وریاضی پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی وریاضی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی وریاضی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵بازی وریاضی پایه ششم.

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی 20 فروردین ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰
ساعت١۵ درس فیزیک پایه۱۱.
ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰.
ساعت۱۶ فیزیک پایه١٢
ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی.
ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲. .
ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی.
ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه١٢

⬅️ جدول پخش برنامه برنامه درسی 20 فروردین ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:۳۰درس دین وزندگی۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰تا۹درس ریاضی وآمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس علوم وفنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس عربی زبان قران پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس استانداردنرم افزاراداری – پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودروپایه۱۲ شاخه فنی حرفه ای.

منبع سایت ویدیو