جدول پخش برنامه درسی ۱ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 1 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه اول خرداد ماه 1399

برنامه درسی فردا 2 خرداد منتشر شد (کلیک کنید)

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنج شنبه ۱ خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنجشنبه ۱ خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم پنجشنبه اول خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای پنجشنبه ۱ خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش پنجشنبه یکم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه ۱ خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 1 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 1 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه 9 نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 7 هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی پنجشنبه 1 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و‌نگارش پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 1 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی پنجشنبه 1 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد لباس شب و عروس -پایه١٢-رشته خیاطی لباس شب و عروس -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای -پودمان ۴- پایه١٠-مبحث مونتاژ رایانه ای -رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد نقشه کشی معماری-پایه١٠و١١- ترسیم طرح های قوسی شکل- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی تخصصی – پودمان ۵- پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پودمان ۵- پایه١١- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ تفکرو سواد رسانه ای -پایه١١-مشترک تمام زمینه ها

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢- تمام رشته ها

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 1 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 1 خرداد سایت ویدیو