جدول پخش برنامه درسی ۱۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه نوزدهم اردیبهشت ماه 1399

فوری

برنامه درسی 20 اردیبهشت منتشر شد (اینجا کلیک کنید)

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه ۱۹ اردیبهشت,برنامه درسی 19 اردیبهشت، برنامه درسی 19 اردیبهشت 99 جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه ۱۹ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه نوزدهم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما جمعه ۱۹ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا جمعه 19 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس کاروفناوری پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه 7 هفتم متوسطه اول
ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم ابتدایی
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس هدیه ها و پیام های آسمانی سوم ابتدایی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس هدیه ها و پیام های آسمانی ‌پایه پنجم ابتدایی
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ درس ریاضی ١ پایه ١٠رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی -پایه ١٠-رشته های کامپیوتر – شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس استاندارد افترافکت-پایه ١٢-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب -پایه ١١ و ١٢ -رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای . (پایه یازدهم و دوازدهم)

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ،پودمان ۴ – پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار – شاخه فنی و حرفه ای (پایه دوازدهم)

ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عربی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس متره و برآورد -پایه ١٢- رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه ای (پایه دوازدهم)

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٣ – پایه ١٢– رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی (پایه دوازدهم)

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٣ -پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی (پایه دوازدهم)

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی (پایه دوازدهم)

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 19 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 19 اردیبهشت سایت ویدیو