جدول پخش برنامه درسی ۱۹ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 19 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی دوشنبه 19 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه 19 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم دوشنبه نوزدهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای دوشنبه 19 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش دوشنبه نوزدهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما دوشنبه 19 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 19 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی دوشنبه 19 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

🎲ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول
🎲ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه 7 هفتم متوسطه اول
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس فرهنگ و هنر پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس کاروفناوری پایه 9 نهم متوسطه اول
🎲ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس فرهنگ وهنر پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه 19 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس فارسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی یکشنبه 18 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

🎲 ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد کاربر فلش – مبحث برنامه نویسی در فلش – پایه ۱۲- رشته تولید محتوای الکترونیکی – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس سیستم های سوخت رسانی و جرقه – پایه ۱۲- مبحث تعمیرات سوخت رسانی- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه ای .

🎲 ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی طلا و جواهر با رایانه -مبحث نرم افزار متریکس- پایه۱۱ و۱۲ – شاخه کاردانش .

🎲 ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – ادامه مبحث سیستم های سرمایشی- رشته تاسیسات- شاخه فنی و حرفه ای .

🎲 ساعت٨:٣۵ تا ٩:١٠ درس شیمی – پایه ۱۰ و۱۱ – درس مشترک- شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

🎲 ساعت ۹:١٠ تا ۹:۴۰ استاندارد کاربر دایرکتور – پایه ۱۲ – مبحث کدنویسی lingo – رشته تولید محتوای الکترونیکی – شاخه کاردانش .

 برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 19 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 19 خرداد سایت ویدیو