جدول پخش برنامه درسی ۱۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 18 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1399

فوری

برنامه درسی 19 اردیبهشت منتشر شد (اینجا کلیک کنید)

جدول برنامه درسی فردا پنج شنبه 18 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه ی درسی 18 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه 9 نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کارو فناوری پایه 8 هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش دروس 18 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی سوم ابتدایی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه درسی 18 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه ١٠ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 18 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عموی -پایه ١٠ – جنسیت سازی شیشه – رشته چهره سازی- شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور -پایه ١٢-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی -پایه ١٢-کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان – شاخه‌های فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣-پایه ١٢- پودمان ۵ -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ – پایه ١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه-پایه١٠- پودمان ۵ -درس فناوری‌های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 17 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 18 اردیبهشت سایت ویدیو