جدول پخش برنامه درسی ۱۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 17 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1399

فوری برنامه درسی فردا 18 اردیبهشت منتشر شد- اینجا کلیک کنید

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 17 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه 8 هشتم متوسطه اول

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 8 هشتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش سوم ابتدایی

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر‌ پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١١و ١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس پیاده‌سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ١١ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۵۵ تا ٨:٢٠ استاندارد گرافیک رایانه‌ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر -پایه١٠ و ١١ – شاخه کاردانش .

از ساعت٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی ٣ پودمان ۵ – شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس مبانی طراحی معماری -پایه ١٢ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک – پایه ١٠ – رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 17 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 17 اردیبهشت سایت ویدیو