جدول پخش برنامه درسی ۱۶ خرداد ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 16 خرداد ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه شانزدهم خرداد ماه 1399

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی جمعه 16 خرداد, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول جمعه 16 خرداد , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم جمعه شانزدهم خرداد , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای جمعه 16 خرداد , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش جمعه شانزدهم خرداد, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما جمعه 16 خرداد،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹

جدول برنامه درسی فردا جمعه 16 خرداد شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی جمعه 16 خرداد ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه 8 هشتم متوسطه اول

♦️⏰ ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 8 هشتم متوسطه اول

♦️⏰ ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه 7 هفتم متوسطه اول

♦️⏰ ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ برنامه درسی جمعه 16 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲 ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس ریاضی و زندگی‌ پایه اول ابتدایی

🎲 ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم ابتدایی

🎲 ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم ابتدایی

🎲 ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم ابتدایی

🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه های آسمان و زندگی پایه پنجم ابتدایی

🎲 ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس ریاضی و زندگی پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 16 خرداد ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم

🕖 ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس دین و زندگی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم

⬅️ جدول برنامه درسی جمعه 16 خرداد ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس شیمی – مبحث کلوئیــــــدها در شیمی – پایه های 10 و 11 – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ دانش فنی تخصصی – مبحث فناوری های نوین در ساختمان – پایه 12 – رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ استاندارد طراحی عمومی – طراحی از طبیعت بیجان با قلم فلزی- پایه 10 – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ رویه کوبی مبلمان – پایه 12- پودمان چهارم- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:١٠ رویه کوبی مبلمان – پایه 12 – ادامه پودمان چهارم – رشته صنایع چوب – شاخه فنی حرفه ای

♦️⏰ ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ دانش فنی تخصصی – پایه 12 – مبحث پاورمیل- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 16 خرداد در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 16 خرداد سایت ویدیو