جدول پخش برنامه درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 15 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 15 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ نهم متوسطه اول.

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه 7 هفتم متوسطه اول.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم و تفکر پایه اول ابتدایی.
از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی.
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی.
ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم ابتدایی.
از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی.
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی 1 پایه 10 تمام رشته ها
ساعت ١۵ درس زیست شناسی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی
ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۶ درس دین و زندگی 1 پایه ۱٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.
ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ درس فارسی 3 پایه ١٢ تمام رشته ها .

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس استاندارد افترافکت – پایه۱٢ تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی – پایه ١٢ -رشته الکتروتکنیک – شاخه فنی حرفه ای

از ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس نقشه برداری ساختمان ،پیاده سازی و کنترل – پایه ١٢ – رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

از ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣ پودمان ۵ – پایه ١٢ -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس متره و برآورد-پایه ١٢ – رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه – درس تاریخچه لباس ایران، مصر – پایه ١٠ -رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 15 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 15 اردیبهشت سایت ویدیو