جدول پخش برنامه درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 14 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 14 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه دوم ابتدایی

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش سوم ابتدایی

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ابتدایی

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی و‌نگارش پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها متوسطه دوم

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس عربی، زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ۷ تا7:25 درس ارتباط موثر اصول و فنون مذاکره پایه ۱۰ زمینه خدمات شاخه فنی حرفه ای و کار و دانش

ساعت 7:25 تا 7:50 درس کنترل فرایندهای شیمیایی پایه ۱۱ رشته صنایع شیمیایی شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت 7:50 تا 8:10 درس مبلمان کودک و نوجوان پایه ۱۰ رشته چوب و مبلمان شاخه فنی حرفه ای

ساعت 8:10 تا 8:30 درس حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری شاخه کار و دانش

ساعت 8:35 تا 9 درس طراحی وب پایه ۱۱ تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی شاخه کار و دانش

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس متره و برآورد پودمان ۵ پایه ۱۲ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰ تا دهه ۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 14 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 14 اردیبهشت سایت ویدیو