جدول پخش برنامه درسی ۱۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 13 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1399

جدول برنامه درسی فردا شنبه 13 اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 13 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی زبان قرآن پایه 9 نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه 8 هشتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه 7 هفتم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه 9 نهم متوسطه اول

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 13 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم ابتدایی
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی ‌ نگارش پایه پنجم ابتدایی
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 13 اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره دوم

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمارو احتمال ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و تجربی متوسطه دوم

⬅️ جدول پخش برنامه های درسی 13 اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی گرافیک رایانه ای – آموزش نرم افزار فتوشاپ – مبحث خود کار سازی عملیات – پایه ۱۰ – رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه – شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه١٢ – مبحث پدیده احتراق و سوخت های جایگزین -رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه ای .

ساعت٧:۴۵ تا٨:١٠ درس نقشه کشی فنی رایانه ای – پایه١٠ – ترسیم با رایانه -زمینه صنعت – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش.

ساعت٨:١٠ تا ٨:٣٠ درس آشنایی با بناهای تاریخی – پودمان ۵ – پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ٨:٣٠ تا٨:۵٠ درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان – پودمان۵ – پایه ۱۰ – رشته صنایع چوب – شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ۵٠: ٨ تا٩:١٠ درس منطق پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

١٠: ٩ تا ٩:٣۵ درس عربی زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

٩:٣۵ تا ١٠ درس فلسفه ١ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش 13 اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

منبع جدول پخش برنامه درسی 13 اردیبهشت سایت ویدیو