شبهه ریا در سی سال نماز جماعت

888
ملکی تبریزی - ریا - نماز - صف اول جماعت
داستان شخصی که سی سال نماز اول وقت خود را در صف اول بدلیل ریا قضا کرد.

مَن اَخلَصَ لِلّهِ استَظهَرَ لِمَعاشِهِ وَ مَعادِهِ
هر که برای خدا (اعمال خود را) خالص گرداند؛ برای معاش و معادش قوی پشت گردد.(۱)

عارفِ واصلِ کامل؛ مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می نویسد: (از یکی از عالمان بزرگ نقل شده است که او سی سال در صف اول نماز جماعت اقتدا می کرد؛ پس از سی سال روزی به عللی نتوانست خود را به صف اول برساند؛ از این رو در صف دوم ایستاد و از اینکه مردم او را در صف دوم دیدند گویا در خود خجالتی احساس کرد.

از اینجا متوجه شد که در این مدت طولانی که در پیشاپیش مردم و در ردیف اول نماز را اقامه می کرد؛ از روی ریا بوده است و تمام آن سی سال نماز را قضا کرد).

مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ادامه می دهد: (برادرم! بنگر به این عالم مجاهد و در مقام و منزلتش دقت نمای که چگونه در این زمان دراز؛ نماز جماعتش، آن هم در صف اول؛ فوت نگردید و با این وصف؛ متصدی امامت جماعت نشد؛ و بنگر به احتیاط او که چگونه بخاطر یک شبهه این همه نماز را قضا کرد و از اینجا عظمت امر اخلاص و اهمیتی را که علمای سلف برای آن قائل بودند؛ دریاب!)(۲)

گفت پیغمبر به یک صاحب ریا | صلِّ اِنَّکَ لَم تُصَّلِ یا فَتی
خواجه پندارد که طاعت می کند | بی خبر کز معصیت جان می کند(۳)

مخلص آن باشد دائم در خطر | امتحان ها هست در راه ای پسر(۴)

۱٫ غررالحکم ح ۸۲۵۵
۲٫ المراقبات ص ۱۴۱
۳٫ مولوی – مثنوی معنوی – دفتر اول – ص ۶۷
۴٫ همان؛ دفتر سوم ص ۱۶۴
تهیه شده در تحریریه سایت مسلمان با استفاده از کتاب سلوک عارفانه
برای اطلاع از جدیدترین مطالب سایت مسلمان در کانال سروش سایت مسلمان به نشانی @Mosalman_Net عضو شوید تا زودتر از دیگران فیلم ها و ویدیوهای ما را ببینید و از مطالب مذهبی و آموزنده سایت ما مطلع گردید.