علوم و فنون ادبی یازدهم ۲۰ فروردین ۹۹ شبکه ۴

علوم و فنون ادبی یازدهم شبکه 4 – 20 فروردین 99

دانلود فیلم آموزش علوم و فنون ادبی 2 پایه 11 شبکه چهار سیما تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه 99 مدرسه تلویزیونی ایران برنامه فرصت برابر

لینک دانلود

منبع سایت ویدیو