Browsing Category

نهج البلاغه

نهج البلاغه حکمت ۱۵

نهج البلاغه حکمت 15 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 15 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 15 نهج البلاغه: هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد. برای مشاهده سایر تصاویر با موضوع جملات قصار نهج البلاغه اینجا کلیک کنید. نَهجُ…

نهج البلاغه حکمت ۱۴

نهج البلاغه حکمت 14 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 14 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 14 نهج البلاغه: کسی را که خویشاوندانش واگذارند؛ بیگانه او را پذیرا می گردد. برای مشاهده سایر تصاویر با موضوع جملات قصار نهج البلاغه اینجا کلیک…

نهج البلاغه حکمت ۱۳

نهج البلاغه حکمت 13 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 13 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 13 نهج البلاغه: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی؛ نعمت ها را از خود دور نسازید. برای مشاهده سایر تصاویر با موضوع جملات قصار نهج…

نهج البلاغه حکمت ۱۲

نهج البلاغه حکمت 12 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 12 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 12 نهج البلاغه: ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است؛ از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد. برای مشاهده سایر تصاویر با…

نهج البلاغه حکمت ۱۱

نهج البلاغه حکمت 11 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 11 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 11 نهج البلاغه: با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید، با اشتیاق به سوی شما آیند. نَهجُ البَلاغه،…

نهج البلاغه حکمت ۱۰

نهج البلاغه حکمت 10 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 10 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 10 نهج البلاغه: با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید، با اشتیاق به سوی شما آیند. نَهجُ البَلاغه،…

نهج البلاغه حکمت ۹

نهج البلاغه حکمت 9 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 9 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 9 نهج البلاغه: چون دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت دهد؛ و چون از او روی برگرداند، خوبی های او را نیز برباید. نَهجُ البَلاغه،…

نهج البلاغه حکمت ۸

نهج البلاغه حکمت 8 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 8 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 8 نهج البلاغه: از ویژگی های انسان در شگفتی مانید که با پاره ای «پی» می نگرد؛ و با «گوشت» سخن می گوید؛ و با «استخوان» می شنود؛ و از «شکافی» نفس می کشد.…

نهج البلاغه حکمت ۷

نهج البلاغه حکمت 7 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 7 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 7 نهج البلاغه: صدقه دادن دارویی ثمربخش است و کردار بندگان در دنیا؛ فردا در پیش روی آنان جلوه گر است. نَهجُ البَلاغه، برگزیده‌ای از گفته‌ها و…

نهج البلاغه حکمت ۶

نهج البلاغه حکمت 6 (کلمات و جملات قصار) نهج البلاغه حکمت 6 ترجمه مرحوم محمد دشتی حکمت 6 نهج البلاغه: سینه خردمند صندوق راز اوست. و خوشرویی وسیله دوست یابی؛ و شکیبایی گورستان پوشاننده عیب هاست. پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست؛ و انسان از…