پشت صحنه بچه مهندس ۳ قسمت اول و دوم

پشت صحنه بچه مهندس ۳ در 2 قسمت از شبکه دو به روی آنتن رفت.

سریال بچه مهندس در سه فصل از شبکه 2 سیما پخش شد و توانست تا حدود زیادی همراهی مخاطبان را با خود داشته باشد.

دانلود پشت صحنه بچه مهندس ۳

دانلود قسمت اول پشت صحنه بچه مهندس سه

دانلود قسمت دوم پشت صحنه بچه مهندس سه

در این پست پشت صحنه بچه مهندس 3 یا همان فصل سوم آماده شده است.

پشت صحنه بچه مهندس3 سه شنبه و چهارشنبه برابر با سیزدهم و چهاردهم خرداد 99 پخش می شود.

قسمت اول پشت صحنه بچه مهندس سه دیشب از سایت ویدیو و قسمت دوم پشت صحنه بچه مهندس3 امشب پخش می شود.

واحد رسانه ملی سایت مسلمان